Partea a III-a

Ion DUMITRU, doctorand, Consideraţii referitoare la pensia socială minimă garantată în lumina O.U.G. nr.6/2009
Pensia socială minimă garantată, instituită începând cu 1 aprilie 2009, constituie o premieră pentru sistemul românesc de securitate socială. Scopul acestei prestaţii este reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al persoanelor vârstnice. Instituirea pensiei sociale minime garantate este justificată de existenţa unui număr semnificativ de pensii din sistemul public, al căror nivel nu asigură beneficiarilor un trai decent şi urmăreşte evitarea excluderii sociale pentru o parte din pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată. În legătură cu natura juridică a acestei prestaţii, s-au exprimat opinii conform cărora aceasta este o prestaţie de asigurări sociale, precum şi opinii conform cărora este o prestaţie de asistenţă socială. În ce ne priveşte, considerăm că pensia socială minimă garantată este o prestaţie de asistenţă socială, chiar dacă reglementarea actuală este de natură să creeze unele confuzii. Pornind de la acestea, dar şi de la experienţa primilor ani de aplicare, pensia socială minimă garantată ar trebui să cunoască o îmbunătăţire a reglementării, în viitorul apropiat.

Cuvinte cheie: pensie socială minimă garantă, reducerea sărăciei, excludere socială, ajutor social, prestaţii, pensionari, sistem public de pensii, asigurare socială
« înapoi