2018

Ion GÂLEA, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Dezvoltări recente în dreptul internațional în materia delimitărilor maritime : hotărârea Curții Internaționale de Justiție din 2 februarie 2018 în cazul Costa Rica – Nicaragua

Rezumat: Acest studiu examinează pe scurt cele mai importante dezvoltări ale dreptului internațional în materia delimitărilor maritime care pot fi observate în hotărârea Curții Internațioanle de Justiție din 2 februarie 2018, în cazurile conexate Delimitarea maritimă în Marea Caraibelor și Oceanul Pacific și Frontiera terestră în partea de nord a Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua). Scopul principal al studiului este de a examina menținerea de către Curtea Internațională de Justiție a metodologiei pe care a stabilit-o cu claritate în cazul Delimitarea maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina) și de a observa modul în care Curtea aplică această metodologie, în special în ceea ce prievește ajustarea liniei de echidistanță provizorii în contextul circumstanțelor speciale.

Cuvinte cheie: delimitare maritimă, platoul continental și zona economică exclusivă, marea teritorială, Curtea Internațională de Justiție


« înapoi