2015

Ion GÂLEA, Lector univ. Dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Provocările pentru noțiunea de ”tratat”. Diferența dintre tratate și actele neobligatorii din punct de vedere juridic în practica României

Rezumat : Practica internațională recentă a relevat o tendință de abandonare a instrumentelor formale, tratatele și o translatare către instrumente informale, neobligatorii din punct de vedere juridic. Practica României a urmat această tendință. Prezentul articol încearcă să examineze provocăările juridice generate de utilizarea tot mai frecventă a actelor neobligatorii din punct  de vedere juridic, precum și potențialul efect al acestor instrumente. Acest efect este studiat pe baza jurisprudenței internaționale relevante, precum și a opiniilor exprimate în doctrină. În același timp, studierea practicii României reprezintă o oportunitate pentru formularea unor linii directoare care, în practică, pot servi pentru formularea unei abordări coerente, pentru viitor.

Cuvinte cheie: tratat, act neobligatoriu din punct de vedere juridic, memorandum de înțelegere


« înapoi