Partea a II-a

Jacques H. HERBOTS, profesor emerit, fost decan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Louvain, Les principes de droit de la responsabilité civile européenne et la Common Law (în limba franceză)
În prezentul articol, autorul propune o comparaţie între răspunderea civilă delictuală din dreptul continental şi cea din Common Law. Principiile răspunderii civile există doar în dreptul european. Răspunderea civilă delictuală este fondată pe principiul conform căruia provocarea oricărei daune poate fi temeiul obţinerii unor  despăgubiri. În Common Law nu există principii generale şi abstracte care să stea la baza răspunderii civile delictuale. Însă, a fost dezvoltat un ansamblu de torts (delicte) specifice, fiecare cu propria definiţie şi propriile elemente constitutive.

Autorul este sceptic în ce priveşte opiniile formulate în doctrină, cu privire la uniformizarea dreptului civil şi la elaborarea unui cod al delictelor.

Cuvinte cheie: drept comparat, răspundere civilă delictuală, Tort
« înapoi