2015

Lavinia Valeria LEFERTACHE, Prof. Univ. Dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Probatoriul în procesul penal

Rezumat: Instanțele trebuie să se asigure că orice decizie se întemeiază pe o bază factuală suficient de solidă, decurgând din probe cu un caracter concret, administrate în conformitate cu legea, de natură să fundamenteze motivele invocate. Controlul jurisdicțional asupra acuzațiilor formulate nu se limitează la aprecierea verosimilității abstracte a motivelor invocate, ci trebuie să privească, în concret, dacă respectivele motive, sau cel puțin unul dintre ele, considerat suficient în sine pentru susținerea deciziei în cauză, sunt întemeiate. Controlul jurisdicţional presupune ca o instanţă să verifice dacă motivele invocate în sprijinul soluției solicitate sunt suficient de precise și de concrete, precum și, dacă materialitatea faptelor care corespunde solicitării a fost dovedită în raport de probatoriul administrat de acuzare.

Cuvinte cheie: probe, prezumții, măsuri preventive, confiscare, persoană juridică


« înapoi