Partea I

Luminiţa DIMA, lector. univ. dr., Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora (în limba franceză)
Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţior în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora realizează, în general, o transpunere corectă şi completă a Directivei 2001/23/CE. Totuşi, câteva dintre cerinţele Directivei au fost transpuse incorect sau incomplet. Astfel este cazul noţiunii de transfer, al răspunderii cu privire la obligaţiile care au decurs anterior datei transferului dintr-un raport de muncă existent la data transferului, al neaplicării prevederilor de protecţie în cazul în care cedentul face obiectul unei proceduri de faliment sau al altor proceduri asemănătoare de insolvabilitate, instituite în vederea lichidării bunurilor cedentului. Pe de altă parte, practica s-a confruntat cu o serie de probleme în implementarea prevederilor legii privind, de exemplu, transferul automat al salariaţilor, îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare, transferul drepturilor decurgând din contractul colectiv de muncă în vigoare, posibilitatea concedierii salariaţilor afectaţi de transfer.

Cuvinte-cheie: protecţia drepturilor salariaţior, transferul întreprinderii, procedura de faliment, procedura de insolvabilitate, transferul automat al salariaţilor, obligaţia de informare şi de consultare, contractul colectiv de muncă
« înapoi