2015

Manole Ciprian POPA, Lector univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Reprezentarea acționarilor în cadrul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Rezumat: Acest articol își propune să analizeze modalitățile legale de reprezentare a acționarilor în cadrul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, acordând în mod deosebit atenție noilor dispoziții legale care reglementează reprezentarea acționarilor în baza unei împuterniciri generale.

Cuvinte cheie: acționar, împuternicire specială, împuternicire generală, piață reglementată, reprezentare


« înapoi