2018

Mihaela-Augustina DUMITRAȘCU, Lect. univ. dr., Dragoș-Adrian BANTAȘ, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, CONSTRUCȚIA EUROPEANĂ ÎNTRE NAȚIONAL, INTERGUVERNAMENTAL ȘI FEDERAL - ELABORAREA, CONȚINUTUL, EȘECUL ȘI MOȘTENIREA PLANURILOR FOUCHET.


Rezumat: Construcția europeană a fost marcată, încă de la începuturile ei, de crize și eșecuri. Acest fapt este, considerăm noi, explicabil, întrucât armonizarea intereselor tuturor actorilor implicați în procesul edificării ei se dovedește a fi unul dintre cele mai dificile procese ale relațiilor internaționale contemporane. Totuși, până în acest moment, putem spune că fiecare criză sau eșec prin care Comunitățile sau Uniunea au trecut a impulsionat dezvoltarea acesteia, în ciuda consecințelor negative inițiale. În tendința aceasta se înscrie, credem noi, și episodul elaborării și respingerii așa-numitelor Planuri Fouchet. În demersul de față analizăm contextul apariției acestora, principalele propuneri efectuate, respingerea lor și motivele care au stat la baza acesteia și, mai ales, principalele propuneri efectuate cu această ocazie care s-au regăsit, ulterior, în forme mai mult sau mai puțin apropiate, printre elementele de reformă ale Tratatelor pe care se întemeiau Comunitățile și pe care se întemeiază, astăzi, Uniunea. În lumina acestora și dată fiind tendința interguvernamentalistă a Planurilor, care, vom arăta în cercetarea noastră, ar fi putut avea potențialul de a bloca adâncirea intergrării în cadrul Comunităților, considerăm că respingerea planurilor Fouchet, deși reprezintă o criză a construcției europene, nu ar trebui considerată un eșec, ci se înscrie în linia identificată mai sus, a progresului intergrării europene prin depășirea diferitelor momente de criză.

Cuvinte-cheie: Comunitățile Europene, Uniunea Europeană, crize, eșecuri, planurile Fouchet, Comunitatea Politică Europeană, Charles de Gaulle, Franța, Belgia, Olanda, Germania, Politica Externă și de Securitate Comună, federalism, interguvernamentalism.


« înapoi