Partea a III-a

Mihail LOHĂNEL, asistent universitar dr., Motivele de recurs în procesul civil. Prezent şi perspective
Studiul este prilejuit de perspectiva noului cod de procedură civilă, aflat în faza de proiect, ce aduce modificări de substanţă motivelor de recurs. Analiza comparativă propusă începe cu prezentarea şi examinarea actualei reglementări, fiind reliefate neajunsurile semnalate de doctrină şi jurisprudenţă. Studiul continuă cu cercetarea motivelor de nelegalitate, ce atrag casarea hotărârii judecătoreşti, propuse de proiectul noului cod, fiind scoase în evidenţă lipsuri care, apreciem că vor trebui suplinite. Ultima parte este dedicată prezentării motivelor de recurs din legislaţia unor state cu tradiţie în materie, încheind cu concluzia că inconvenientele – actuale şi viitoare - din legislaţia română ar putea fi înlăturate prin preluarea modelului francez, care de altfel a inspirat actualul proiect al codului de procedură civilă.

Cuvinte cheie: motive de recurs, motive de casare
« înapoi