2020

Nicolae-Horia ȚIȚ, lect. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Considerații cu privire la interpretarea art. 713 alin. (3) din Codul de procedură civilă

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.04

Rezumat: Art. 713 alin. (3) C.proc.civ. instituie interdicția invocării pe calea unei contestații la executare ulterioare a unor motive care existau la momentul formulării unei contestații anterioare, permițând însă contestatorului să își completeze cererea introductivă cu motive noi, dacă și în privința acestora este respectat termenul de declarare a contestației. Articolul analizează cele două teze ale dispozițiilor legale enunțate, stabilind legătura cu dispozițiile de drept comun și încercând să clarifice aplicabilitatea acestora în cazuri concrete. Sunt evidențiate principalele interpretări enunțate în doctrină și este propusă o interpretare nouă, concluziile cuprinzând și o propunere de lege ferenda. 

Cuvinte cheie: contestație la executare, motive, inadmisibilitate, modificare


« înapoi