Partea I

Nicoleta-Elena BUZATU, asist. univ. drd., Traficul ilicit de droguri
Una dintre dezbaterile dominante ale vieţii politice, nu numai din România ci şi în întreaga lume, o constituie problematica drogurilorsursă de nelinişte care necesită răspunsuri din cauza complexităţţi sale. Criminalitatea creată de droguri, prin consecinţele sale de ordin social, economic, medical, cultural şi politic cauzează prejudicii considerabile intereselor de stat, şi ale societăţii, ale multor persoane particulare, punând în pericol sănătatea şi chiar viaţa cetăţenilor, influenţându-le în mod nociv conştiinţa şi comportamentul.

Cuvinte-cheie: drog, ilicit, trafic, prevenire, combatere
« înapoi