Partea a III-a

Nina RANIERI, profesor, Facultatea de Drept, Universitatea din Săo Paulo, coordonatoare a Catedrei UNESCO de Dreptul la Educaţie, Chestiuni dificile în domeniul dreptului la educaţie în Brazilia: cote rasiale (în limba franceză)
Acest articol analizează cazuri considerate dificile şi de principiu din Brazilia în care s-a pus problema fidelităţii judecătorilor faţă de Constituţie şi legi şi, în acelaşi timp, a modului în care aceştia pot valorifica valorile etice şi politice, precum şi faptele în procesul de luare a unei decizii judecătoreşti. Astfel de alegeri sunt cu atât mai dificile cu cât este vorba de garantarea dreptului la educaţie combinat cu o discriminare pozitivă bazată pe locuri rezervate pe baza unui criteriu rasial.

Cuvinte cheie : jurisprudenţă, valori etice, valori morale, decizie judecătorească, discriminare, discriminare pozitivă, criteriu rasial, cote rasiale

« înapoi