2020

Octavian CAZAC, conf. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, Clauzele abuzive conform Codului civil al Republicii Moldova

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.07

Rezumat: Noua reglementare a clauzelor abuzive cuprinsă în Codul civil al Republicii Moldova, modernizat la 1 martie 2019, consolidează vechea reglementare într-un regim unic și coerent, care protejează cocontractanții în scenariile de putere de negociere asimetrică. Deși a fost gândită ca un regim de protecție a consumatorilor contra unor clauze pe care nici nu le citesc și nici nu le înțeleg pe deplin, instituția clauzelor abuzive deja protejează și profesioniștii care au putere slabă de negociere. Chiar dacă Codul civil al Republicii Moldova se fundamentează pe regulile model cuprinse în Proiectul Cadrului Comun de Referință (DCFR), el de asemenea a preluat abordarea germană, mai puțin invazivă, de a nu supune testului de caracter abuziv toate clauzele din contractele dintre profesioniști sau din alte contracte care nu sunt contracte de consumator, ci doar cele cuprinse în lista exhaustivă cuprinsă în art. 1077 din cod.

Cuvinte cheie: clauze abuzive, clauze standard, consumator, profesionist, contracte de adeziune, B2C, B2B


« înapoi