2020

Radu RIZOIU, conf. univ. dr., Facultatea de Drept a Universității din București, Când debitorul nu mai poate să plătească: Urgența în contractele de servicii (bancare)

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.11

Rezumat: Criza sanitară produsă de pandemia asociată virusului SARS CoV-2 a readus în discursul public (și) chestiunea efectelor pe care forța majoră le are asupra (executării) obligațiilor contractuale. Pe lângă (re)descoperirea condițiilor cerute de lege pentru ca un eveniment să îmbrace haina forței majore, chestiunile legate de efectele forței majore au fost mult mai acute. Apariția unor reglementări speciale (și temporare) care au părut că modifică regimul juridic general au complicat și mai mult analiza.

În acest studiu am încercat să surprindem acele elemente care asigură specificitatea efectelor produse de apariția unui caz de forță majoră în derularea unui contract de servicii bancare. Am analizat astfel diferitele forme de credit bancar, dar și unele forme de depozit de fonduri. Am observat că, atunci când obiectul derivat al contractului constă în (sume de) bani, privite ca bunuri fungibile prin natura lor, efectul forței majore poate fi atenuat până la dispariție.

Cuvinte cheie: contracte bancare, forța majoră, COVID-19


« înapoi