2015

Radu-Romeo POPESCU, Conf. Univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Substituțiile fideicomisare în noul Cod civil

Rezumat: În sistemul Codului civil de la 1864, substituţiile fideicomisare au fost prohibite de lege în principal pentru că aduceau o gravă atingere principiului liberei circulaţii a bunurilor, caracterului esenţialmente personal al testamentului şi afectau în mod esenţial creditul.

Legiuitorul noului Cod civil a considerat că cel mai important lucru este protejarea familiei dispunătorului şi a căutat o formulă adecvată pentru a se depăşi inconvenientele care au determinat în trecut prohibiţia substituţiilor fideicomisare. Soluţia la care a ajuns legiuitorul român reprezintă un compromis între reglementările tradiţionale din materia substituţiilor fideicomisare şi nevoia de a nu afecta alte valori ale societăţii actuale, cum ar fi protejarea rezervei moştenitorilor rezervatari, asigurarea liberei circulaţii a bunurilor, respectarea caracterului strict personal al testamentului.

Cuvinte cheie: substituţie fideicomisară; dispunător; instituit; substituit; liberalităţi succesive; fiducie; rezerva succesorală a instituitului.


« înapoi