Partea a II-a

Ramona Delia POPESCU, Doctorand Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Repartiţia teritorială a electoratului: circumscripţiile electorale ca modalitate de desemnare a reprezentanţilor
Pentru desfăşurarea alegerilor în vederea desemnării reprezentanţilor corpul electoral este organizat în circumscripţii electorale. În vederea constituirii unor standarde internaţionale în materia decupajului electoral, s-a apreciat că e necesară respectarea a trei principii fundamentale: egalitatea voturilor (existenţa aceleiaşi norme de reprezentare, valoarea voturilor să fie aceeaşi), delimitarea circumscripţiilor electorale de către un organ independent şi imparţial, delimitarea să nu discrimineze niciun partid politic şi niciun grup minoritar.

Legislaţia electorală din România ar trebui modificată în sensul introducerii unor dispoziţii exprese referitoare la posibilitatea atacării în justiţie a actelor de delimitare a colegiilor uninominale, termenele de exercitare a căilor de atac şi de soluţionare a acestora, precum şi la sancţiunile nerespectării acestor dispoziţii. De asemenea, ar fi necesar ca legea electorală să fie modificată în sensul creării unui organism independent competent a realiza delimitarea colegiilor electorale, cu posibilitatea pentru instanţă de a realiza un control al acestei activităţi.

« înapoi