Partea a IV-a

Roxana NĂSTASE (OSIAC), Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, "Acordurile comerciale internaţionale. Modificări potrivit Tratatului de la Lisabona"
Această lucrare pune accentul pe principalele modificări aduse politicii comerciale comune europene prin Tratatul de la Lisabona, mai ales în ceea ce priveşte negocierea şi încheierea acordurilor comerciale internaţionale.

Cuvinte-cheie: politică comercială comună, acorduri comerciale internaţionale, Tratatul de la Lisabona
« înapoi