2015

Simona GHERGHINA, Conf. Univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Noțiunea de investiții publice

Rezumat: Deși utilizat pe scară largă atât de juriști cât și de economiști, conceptul de „investiții publice” nu are o definiție juridică cu aplicare general. Reglementările relative puține care sunt aplicabile se referă în special la investițiile publice finanțate din bugetele publice și sunt incluse în diferite acte normative, ceea ce face dificilă reunirea lor într-un regim juridic coherent. O definiție a investițiilor publice din perspectivă juridică ar trebui să utilizeze criteriul unic al proprietarului final al bunului rezultat din investiții, indiferent de finanțarea acestora din fonduri publice sau private. În consecință, investițiile publice ar include toate acțiunile întreprinse de stat sau de autoritățile locale sau de întreprinderi publice care acționează în numele acestora în legătură cu construirea sau reabilitarea de bunuri destinate utilizării în interesul public și care vor intra în proprietatea acestora în temeiul legii sau al contractului încheiat în acest scop. Această definiție poate sta la baza dezvoltării unui regim juridic comprehensiv al investițiilor publice.

Cuvinte cheie: investiții publice, fonduri publice, finanțare privată, prioritizare, parteneriat public-privat


« înapoi