Simpozionul internaţional Perspectivele invăţământului juridic, 26-11-2009