Simpozionul internaţional Perspectivele invăţământului juridic partea a 3-a, 26-11-2009