Partea a II-a

Verginia VEDINAŞ, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Calitatea personalului din sectorul public - calitatea serviciilor de dezvoltare durabilă – Relaţii şi corelaţii
Materialul de faţă analizează modalitatea în care calitatea personalului din sectorul public influenţează fenomentul de dezvoltare durabilă.

Noţiunea de „sector public” exprimă toate autorităţile şi instituţiile publice, precum şi toate organizaţiile neguvernamentale care acţionează în interes public. Prima secţiune analizează sensul şi scopul noţiunilor de „autoritate publică” şi „personal din sectorul public”, precum şi cea de „serviciu public” ca şi modalitate de acţiune a Guvernului.

A doua secţiune tratează, din punct de vedere legal şi etic, ideea de dezvoltare durabilă, care are impact asupra rolul Guvernului în această modalitate de dezvoltare.

Esenţa administraţiei publice este aceea de a îndeplini nevoile zilnice, serviciile publice şi de a lua deciziile strategice, esenţiale pentru prezent, dar mai ales pentru viitorul statului şi în relaţiile acestuia cu alte state.

În cadrul administraţiei, există mai multe categorii de personal, cum ar fi funcţionarii publici sau ofiţerii civili, angajaţii, managerii etc.

Modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor administrative depinde de calitatea personalului său şi de calitatea sa morală.

Pe cale de consecinţă, toate reglementările naţionale şi internaţionale cer o „moralitate ireproşabilă” pentru persoanele care exercită funcţii în cadrul autorităţilor publice.

Calitatea personală şi profesională a personalului este o condiţie sine qua non pentru calitatea sistemului, a regimului, a vieţii statului şi a evoluţiei lor.

Cuvinte cheie: sector public, sector privat, autoritate publică, societate civilă, personal, calitate profesională, calitate morală

« înapoi