2015

Verginia VEDINAȘ, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Controlul exercitat de Curtea de conturi asupra autorităților locale

Rezumat : Articolul își propune să analizeze controlul exercitat asupra colectivităților locale. Succesiunea capitolelor este de natură să facă să se înțeleagă mai întâi, organizarea și funcționarea administrației publice în unitățile administrativ-teritoriale în România și principiile care o guvernează. În cel de-al doilea capitol este analizat statutul constituțional și legal al Curții de Conturi în sistemul de drept românesc, pornind de la art. 140 din Constituție, în virtutea căruia Curtea de Conturi exercită  controlul asupra formării, administrării și utilizării resurselor financiare ale statului și sectorului public. Plecând de la general la particular, în următorul capitol sunt analizate aspectele particulare pe care controlul Curții de Conturi le pune asupra activității autorităților locale în România. Sunt examinate, într-o succesiune naturală, activitățile de control/audit asupra unităților administrativ teritoriale.

 Cuvinte cheie : Curtea de Conturi, control, auditor public extern, administrație publică, jurisdicție, camere de conturi, control financiar.


« înapoi