2014

Alin-Adrian MOISE, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Ipotecile legale ale vânzătorului şi finanţatorului în sistemul noului Cod civil
În lumina noului Cod civil, ipotecile legale ale vânzătorului şi finanţatorului prezintă asemănări cu cauzele de preferinţă legală oferite de art. 1737 pct. 1 şi 2 C. civ. 1864 şi art. 2374 pct. 1 şi 2 C. civ. fr. Cu toate acestea, vom încerca să arătăm în această lucrare că, dacă preferinţa imobiliară a vânzătorului neplătit se bucură de o oarecare stabilitate doctrinară şi legislativă, preferinţa finanţatorului beneficiază de o reglementare confuză care complică situaţia persoanei ce oferă un împrumut în vederea achiziţionării unui bun imobil şi speră să dobândească o garanţie reală fără a încheia un contract de ipotecă.

Cuvinte cheie: Codul civil, ipotecă legală, vânzător, finanţator, carte funciară

« înapoi