Partea a III-a

Ana Gabriela ATANASIU, Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, (Ab)Uzul subsidiarităţii în reglementarea pieţei europene de capital
Subsidiaritatea înseamnă că ceea ce poate fi realizat la un nivel local de competenţă nu trebuie să fie realizat la un nivel superior.

Ideea europeană de subsidiaritate este strâns legată de termenii de proporţionalitate şi de necesitate. Orice acţiune a Uniunii nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele stabilite în Tratate. Noutatea adusă de Tratatul de la Lisabona este Protocolul cu privire la aplicarea principiilor subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.

Cadrul legislativ actual este bazat pe armonizare minimă şi recunoaştere reciprocă.

Cea mai importantă măsură în domeniu, care a avut un impact semnificativ asupra sectorului financiar a fost directiva MiFID. Dar implementarea acestei directive a fost foarte dificilă şi a dus la o luptă continuă între Comisie şi statele membre pentru implementarea măsurilor luate la nivelul UE în domeniul serviciilor financiare.

Ca rezultat a acestui maraton de implementare, o parte din procedurile de infringement s-au fost finalizat cu decizii ale Curţii de Justiţie.

Cuvinte cheie : principiul subsidiarităţii în U.E., Cadrul legal european al pieţelor de capital
« înapoi