2014

Ana-Maria GHINEŢ, Masterand, Drept Internaţional Public, Dreptul la obiecţiunea de conştiinţă şi dreptul pacientului la servicii medicale de sănătate a reproducerii – protejează legislaţia română aceste două drepturi?
Disponibilitatea crescândă a serviciilor medicale reproductive a dus la conflicte potenţiale între dreptul pacienţilor la servicii medicale de sănătate reproductivă şi dreptul personalului medical la libertatea conşţiinţei şi religiei. Reglementarea comprehensivă obiecţiunii de conştiinţă este “panaceul” juridic ce poate rezolva aceste conflicte. Acest articol discută natura legală, domeniul şi limitele obiecţiunii de conşţiinţă, cuprinderea sa de articolul 9 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, situaţia reglementării sale în România şi propune îmbunătăţiri ale legislaţiei pentru a fi în conformitate cu standardele europene.

Cuvinte cheie : obiecţiunea de conştiinţ, sănătatea reproducerii, standarde europene

« înapoi