Partea a IV-a

Andreea-Teodora STĂNESCU, lector universitar drd, Consideraţii privind desfăşurarea de activităţi economice în mod independent în dreptul comparat
Desfăşurarea de activităţi economice în mod independent este o manieră de a desfăşura activităţi economice rezervată persoanelor fizice. Aceasta implică a adopta, în mod repetat, un comportament ce caracterizează o activitate economică, de o manieră care să genereze concluzia că aceasta este expresia exercitării unei profesii. În plus, desfăşurarea de activităţi economice în mod independent implică absenţa oricărei subordonări faţă de beneficiarul activităţii, asumarea unui risc şi prefigurarea obţinerii unui profit. În general, sistemele de drept consacră dreptul de a desfăşura activităţi economice la nivel constituţional. Exercitarea acestui drept rămâne de domeniul actelor normative subsecvente. Din perspectiva accesului la desfăşurarea activităţii economice în mod independent, sistemele de drept operează limitări, introducând obligativitatea îndeplinirii unor condiţii ţinând de: cetăţenie, capacitate, vârstă sau moralitate. Verificarea acestora se realizează prin parcurgerea unor proceduri de înregistrare în registrul comerţului. Desfăşurarea activităţii economice în mod independent este caracterizată prin existenţa unei răspunderi nelimitate. Sub aspectul încetării desfăşurării de activităţi economice, sistemele de drept reglementează drept cauze principale voinţa persoanei fizice şi nemaiîndeplinirea condiţiilor de exercitare.

Cuvinte cheie: activităţi economice, drept comparat, comerciant persoană fizică
« înapoi