2014

Bogdan Ovidiu BIRIŞ, Irina-Daniela MUNTEANU, Radu Mihai ŞERBĂNESCU, asistenţi de cercetare, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Raportul dintre tratate şi legislaţia internă a statelor membre ale Uniunii Europene. Soluţii în caz de conflict de norme
Lucrarea îşi propune un studiu comparativ al normelor legislaţiilor naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, din perspectiva aplicării tratelor în dreptul intern.

Studiul se va baza pe două coordonate, şi anume: modalitatea de introducere a tratatelor în legislaţiile naţionale şi raportul dintre regulile din tratate şi normele interne.

În prima parte, se va analiza practica statelor în privinţa modului de introducere a tratatelor în legislaţiile lor naţionale. În această secţiune vor fi abordate modalităţile de exprimare a consimţământului alese de statele membre în funcţie de tipul tratatului şi domeniul în care este încheiat.

În a doua parte, se va urmări soluţia aleasă de legiuitorii statelor membre în cazul apariţiei unor conflicte între tratatele la care statul este parte şi normele naţionale.

Concluzia analizei, şi scopul în sine al lucrării, are în vedere evidenţierea eventualelor neajunsuri cuprinse în legislaţia României şi posibilele soluţii.

Cuvinte cheie: tratate, legislaţie internă, drept internaţional, Uniunea Europeană

« înapoi