Partea a IV-a

Camelia BOGDAN, Judecător al Tribunalului Bucureşti, "Propuneri de lege ferenda privind incriminarea, prevenirea şi combaterea faptelor de spălare a banilor"
Prin Legea nr. 286/2009 a fost adoptat noul cod penal, însă infracţiunea de spălare de bani nu mai este prevăzută la art. 269, în cadrul Titlului IV (Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei); la intrarea în vigoare a noului cod penal, vor rămâne în vigoare dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 656/2002. În acest context, vom formula unele observaţii pe marginea opţiunii legiuitorului, precum şi unele propuneri de lege ferenda privind incriminarea, prevenirea şi combaterea faptelor de spălare a banilor. Vom explica şi de ce nu trebuie pus nici semnul egalităţii între consecinţele faptelor de spălare a banilor şi a celor de tăinuire. Ne propunem să lămurim şi o altă dispută privitoare la posibilitatea reţinerii infracţiunii de spălare de bani în sarcina autorului sau a participantului la comiterea infracţiunii principale din care provine bunul, să analizăm critic definiţia asupra căreia s-a oprit legiuitorul la art. 269 din noul cod penal, să readucem în discuţie şi controversa care persistă în doctrină cu privire la pretinsa neconcordanţă de ordin terminologic pe care o prezintă sintagma „spălarea banilor”.

Cuvinte-cheie: spălarea banilor, combaterea faptelor de spălare a banilor
« înapoi