Părţile III - IV

Claudiu DINU, Asistent universitar drd., Normele de procedură civilă în contextul normativ general. Evoluţie, delimitare şi specializare în raport cu normele de drept civil
Norma de procedură civilă, deşi are un obiect specific de reglementare şi o finalitate distinctă, totuşi nu poate fi tratată decât în contextul general, trasat de norma juridică-în sens larg şi prin raportare la caracterele acesteia.

Această abordare a conceptului de normă de procedură civilă, prin prisma cadrului normativ general, este firească, mai ales, dacă avem în vedere că atât norma juridică – lato sensu – cât şi norma de procedură civilă – stricto sensu – au avut şi au un „destin” similar. Ambele tipuri de norme au apărut, s-au dezvoltat şi s-au perfecţionat în paralel, interacţionând reciproc, rezultanta acestei „coexistenţe” fiind, printre altele, „specializarea” normei de procedură civilă în conformitate cu obiectul acesteia de reglementare: desfăşurarea procesului civil.

Prezentul demers îşi propune, fără a emite pretenţia unei tratări exhaustive, să analizeze noţiunea, apariţia şi evoluţia normei de procedură civilă prin raportarea la noţiunea de normă juridică.
« înapoi