2014

Corneliu-Liviu POPESCU, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Consideraţii punctuale asupra naturii civile şi penale a protecţiei victimelor violenţei în familie în dreptul român
Dreptul naţional român cunoaşte, ca mijloc specific de protecţie a victimelor actelor de violenţă în familie, ordinul de protecţie, care este o instituţie civilă. Pe lângă această instituţie civilă, victimele actelor de violenţă în familie pot beneficia de protecţia civilă ordonară a drepturilor lor nepatrimoniale, precum şi de o protecţie penală, ordinară sau sub forma protecţiei civile asigurate de instanţele judecătoreşti penale.

Cuvinte cheie: violenţă în familie, victimă, ordin de protecţie, protecţie civilă, protecţie penală

« înapoi