Părţile I - II

Corneliu-Liviu POPESCU, Profesor universitar doctor, Consecinţele juridice interne ale condamnării statului român de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Pentru a asigura executarea hotărârilor de condamnare pronunţate de CEDO, statul român a adoptat norme juridice interne, privind în special plata indemnizaţiei de satisfacţie echitabilă şi redeschiderea procedurilor judiciare (ca măsuri individuale de executare), precum şi modificarea legislaţiei neconvenţionale şi publicarea hotărârilor de condamnare (ca măsuri cu caracter general). În plus, există texte privind recuperarea prejudiciului suferit de stat şi sancţionarea persoanelor vinovate. Totuşi, această legislaţie este incompletă, iar aplicarea ei practică este imperfectă.
« înapoi