Partea a III-a

Corneliu POPESCU, profesor universitar dr., Încheierea de şedinţă
În doctrina procesual civilă, procesul civil este definit, în genere, ca o activitate desfăşurată de instanţă, părţi, organe de executare şi terţe persoane al cărui templu este, în principal, şedinţa de judecată care poate fi publică sau în camera  de consiliu. Sinteza activităţilor desfăşurate în şedinţa de judecată de către toţi participanţii la proces se reflectă în încheierea de şedinţă, acesta constituind un prim aspect al importanţei sale. Un al doilea aspect al importanţei încheierii de şedinţă vizează caracterul acesteia de act de dispoziţie al instanţei. Aceste motive, legate de importanţă, au determinat tratarea mai amplă a temei privind încheierea de şedinţă, cu referire la: terminologie, definire, clasificare, conţinut, căi de atac şi îndreptarea greşelilor materiale din încheierea de şedinţă.

Cuvinte cheie: încheierea de şedinţă, proces civil, judecător, grefier
« înapoi