Părţile I - II

Cosmin Sebastian CERCEL, Assistant, Les frontières du juridique: Carl Schmitt et la critique de la légalité
Pornind de la o analiză a statutului incert al juridicului în societate, aşa cum acesta transpare din interogaţiile contemporane din sfera teoriei dreptului, această prezentare propune o reflecţie asupra constelaţiilor ideatice şi istorice ce au determinat condiţia prezentă a discursului juridic. În acest sens, lucrarea se centrează pe analiza unui subiect cardinal pentru gândirea juridică, şi anume critica conceptului liberal de legalitate în cadrul scrierilor controversate ale juristului german Carl Schmitt. Într-o primă parte, articolul urmăreşte să ofere, printr-o lectură metodică, o imagine detaliată a teoriei alternative a dreptului dezvoltate de Carl Schmitt, ce contrastează de o manieră radicală cu doxa clasică normativistă. În cea de-a doua parte, acest articol propune o evaluare critică a ontologiei juridice postulate de Carl Schmitt, subliniind efectele sale distructive şi chestionând revirimentul acesteia în abordările contemporane asupra juridicului.
« înapoi