Părţile III - IV

Dana APOSTOL TOFAN, Profesor universitar doctor, Răspunderea preşedinţilor de republică în unele state europene cu privire specială asupra regimului constituţional românesc
Studiul de faţă pune în discuţie o problemă de actualitate a dreptului public contemporan. Este vorba de răspunderea preşedinţilor de republică, atât din perspectiva dispoziţiilor unor legi fundamentale ale unor state membre ale Uniunii Europene, cât, mai ales, a regimului constituţional românesc ce a preluat într-o anume măsură modelul altor ţări europene.

Astfel, consacrarea prin Constituţia României din 1991 a două forme de răspundere pentru cel învestit cu funcţia supremă în stat, o răspundere politică, calificată în doctrina administrativă şi ca o răspundere administrativ-disciplinară şi respectiv, o răspundere penală, supusă unor modificări şi completări necesare de altfel, cu ocazia revizuirii din octombrie 2003, a făcut obiectul a numeroase aprecieri doctrinare.

Interesul cu privire la instituţia suspendării din funcţie a Preşedintelui României urmată de demiterea acestuia prin referendum a fost sporit în primăvara anului 2007, ca urmare a aprobării de către un mare număr de parlamentari, depăşind majoritatea absolută cerută de art. 95 din Constituţie, a propunerii de suspendare a Preşedintelui în exerciţiu, dar rezultatul referendumului popular organizat pentru demiterea acestuia a infirmat voinţa majorităţii parlamentare.
« înapoi