Părţile III - IV

Dumitru-Daniel ŞERBAN, Doctorand, Dana APOSTOL TOFAN, Profesor universitar doctor, Neconstituţionalitatea legislaţiei primare actuale privind achiziţiile publice
Obiectul prezentul studiu îl formează, în esenţă, analiza principalelor izvoare normative în vigoare privind achiziţiile publice – respectiv O.U.G. nr. 34/2006, Legea nr. 337/2006 de aprobare a ei, precum şi actele modificatoare care le-au succedat – din perspectiva conformării lor la rigorile Constituţiei României, republicată. Autorul ilustrează, raportându-se la cerinţele constituţionale de la art. 115 alin. (4) şi (6) teza finală, conform cărora Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, iar ordonanţele de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută pentru legile organice, că actualele acte normative enumerate nu sunt la adăpost de a fi declarate neconstituţionale de către Curtea Constituţională, mai cu seamă că una dintre cele mai recente decizii ale Curţii conţine cuprinde şi o opinie separată îndreptată în această direcţie.

Astfel, pe de o parte, sursa normativă primară în domeniu (am numit aici O.U.G. nr. 34/2006) nu îşi justifică urgenţa, dat fiind că intrarea ei în vigoare a fost programată a avea loc după mai bine de două luni de la adoptare, iar pe de altă parte, Legea nr. 337/2006 de aprobare a ordonanţei nu îndeplineşte condiţia de a fi adoptată de Parlament cu majoritatea prevăzută pentru legile organice.

Concluzia cu care încheie autorul studiu de faţă este aceea a realizării unui efort concertat din partea tuturor factorilor implicaţi, în sensul reconstruirii urgente a întregii ordini normative aferente sectorului în discuţie, pentru remedierea conflictelor cu prescripţiile Constituţiei pe care le înregistrează actuala legislaţie în referinţă.

« înapoi