2014

Edward ANAGNOSTE, Masterand Dreptul Uniunii Europene, Stingerea obligaţiei de aplicare a dreptului european şi aspecte conexe. Privire specială asupra dreptului Uniunii Europene
Jurisprudenţa Curţii de la Luxemburg a statuat faptul că ordinea juridică a Uniunii Europene este distinctă de cea a statelor membre şi, respectiv, de ordinea juridică internaţională.

Pornind de la aspectele analizate de literatura de specialitate şi de jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a U.E., ne propunem să realizăm o prezentare generală a modului de aplicare a dreptului Uniunii Europene în dreptul intern al statelor membre, acordând o atenţie sporită aspectelor privind stingerea obligaţiei de aplicare a dreptului Uniunii Europene şi anumitor aspecte conexe.

Cuvinte cheie: aplicarea dreptului UE, caracterul perpetuu, excluderea din UE, retragerea din UE, succesiunea statelor, drept social european.

« înapoi