Partea a IV-a

Elena ENE-GAVRILĂ,doctorand, Drepturile de pensie ale funcţionarilor publici în lumina jurisprudenţei CJCE. Art. 144 din Tratatul CE vs. Directiva 79/7/EEC
Analizând evoluţiei jurisprudenţei CJCE în materia sistemelor de pensii, în general, şi a sistemelor de pensii instituite pentru anumite categorii socio-profesionale în particular, se poate observa că viziunea instanţei comunitare asupra dreptului de pensie a suferit modificări majore. Dacă iniţial CJCE caracteriza beneficiarul pensiei în raport cu principiile sau trăsăturile specifice ale sistemului de pensionare în cauză, ulterior ea a abandonat acest element de referinţă şi a analizat pensia din perspectiva interdependenţei dintre dreptul de pensie şi relaţia de lucru existentă între beneficiarul pensiei şi fostul său angajator. Astfel, odată conturate condiţiile ca (i) pensia să se refere numai la o anumită categorie de lucrători, (ii) pensia să fie legată direct de perioada de serviciu îndeplinit şi (iii) cuantumul pensiei să se calculeze în funcţie de ultimul salariu al funcţionarului public, Curtea le-a reiterat, le-a consolidat din punct de vedere noţional, şi chiar le-a adăugat noi valenţe în hotărârile pronunţate în materie de-a lungul timpului. Aşadar, dreptul de pensie din cadrul unui sistem de securitate socială stabilit prin lege, dar care satisface criteriul relaţiei de lucru cu cele trei condiţii sus-menţionate, incluse în acest concept,  se încadrează în domeniul de aplicare al art. 119 din Tratatul CEE (art.141 din Tratatul CE).

Cuvinte cheie: politică socială, egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei , aplicabilitatea articolului 119 din Tratatul CEE (art. 141 din Tratatul CE) sau Directiva 79/7/CEE , conceptul de „plată” ,sistem de pensionare pentru funcţionarii publici
« înapoi