Partea a IV-a

Gheorghe IANCU,profesor universitar dr., Referendumul în România
Conform Constituţiei şi  Legii nr.3/2000, în România, referendumurile sunt naţionale şi locale sau judeţene. Referendumurile sunt, de asemenea, obligatorii şi facultative. Referendumurile  naţionale obligatorii sunt cele organizate pentru revizuirea Constituţiei şi pentru demiterea Preşedintelui României, în vreme ce referendumurile facultative sunt organizate pentru probleme de interes naţional stabilite de Preşedintele României. Referendumurile locale sau cele judeţene sunt  facultative, organizate pentru probleme de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială în cauză şi obligatorii, organizate pentru modificarea limitelor teritoriale ale unei unităţi administrativ-teritoriale. Regulile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumurilor sunt, de principiu, cele prevăzute pentru alegeri .Organizarea şi desfăşurarea referendumurilor se pot face oricând. Rezultatele referendumurilor naţionale sunt confirmate şi se dau publicităţii de către Curtea Constituţională, care veghează la respectarea procedurii referendumurilor. Rezultatele referendumurilor locale şi judeţene se comunică, de către prefecţi, Ministerului Administraţiei şi Internelor, care apoi informează Guvernul. În România, în perioada mai 1864 - noiembrie 2007, au fost organizate şi s-au desfăşurat 11 referendumuri naţionale şi o multitudine de referendumuri locale.

Cuvinte cheie: referendumuri naţionale şi locale (judeţene),referendumuri obligatorii şi facultative, reguli procedurale specifice, reguli procedurale comune

« înapoi