2014

Ioan Paul CHIŞ, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Notă la sentinţa penală nr. 534 din 24 februarie 2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti
Sentinţa penală nr. 534 din 24 februarie 2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti este criticabilă, întrucât instanţa a aplicat principiul legii penale mai favorabile dispoziţiilor privind executarea pedepselor privative de libertate. De asemenea, instanţa a încălcat autoritatea de lucru judecat a hotărârilor pronunţate anterior cu privire la acelaşi condamnat şi aceeaşi pedeapsă. Procedând în această manieră instanţa a deturnat de la finalitatea lor instituţiile de drept execuţional penal (i.e. regimurile de executare), prin aceasta condamnatul fiind sustras de la procesul de reeducare mai devreme de timpul necesar spre acest sfârşit.

Cuvinte cheie: tempus regit actum, lege penală mai favorabilă, autoritatea de lucru judecat.

« înapoi