2014

Liviu Gheorghe ZIDARU, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Competenţa internaţională decurgând din înfăţişarea pârâtului potrivit Regulamentului „Bruxelles I”
Sub imperiul art. 24 din Regulamentul Bruxelles I, aplicabil în măsura în care cauza prezintă un element de extraneitate, iar cel puţin o parte domiciliază într-un stat membru al Uniunii Europene, instanţa necompetentă devine competentă, dacă pârâtul se înfăţişează şi formulează apărări, fără a invoca necompetenţa. Această soluţie, preluată şi de legiuitorul român în art. 1066 din Noul Cod de procedură civilă, atenuează obligaţia verificării din oficiu a competenţei, care este incidentă nelimitat doar în cazul normelor de competenţă exclusivă (art. 22) ori în cazul în care pârâtul nu se înfăţişează.

Noul Regulamentul Bruxelles I bis (nr. 1215/2012), care va intra în vigoare la data de 10.01.2015, prevede în plus obligaţia instanţei de a informa partea considerată mai slabă şi protejată de normele de competenţă edictate în materia asigurărilor, a contractelor cu consumatorii şi a contractelor de muncă cu privire la dreptul său de a contesta competenţa instanţei sesizate cu nerespectarea respectivelor norme de competenţă cu caracter de protecţie.

Cuvinte cheie: competenţă, art. 24 din Regulamentul 44/2001, art. 26 din Regulamentul nr. 1215/2012, înfăţişarea pârâtului, acoperirea necompetenţei internaţionale

« înapoi