Partea a II-a

Mădălina - Elena MIHĂILESCU, doctorand, Autorităţi care constată şi aplică sancţiuni contravenţionale în diverse domenii de activitate
Prezentul material doreşte să realizeze o radiografie  a evoluţiei autorităţilor care de-a lungul timpului au avut posibilitatea să constate şi să sancţioneze contravenţii, începând cu secolul al XIX lea şi finalizând cu perioada de după 1990-2000. Textul doreşte în primul rând  să scoată în relief tocmai faptul că s-a trecut de la o competenţă generalizată a unor anumitor autorităţi de a constata şi sancţiona contravenţii la o specializare a acestora, declanşată tocmai de modificările existente la nivel social, economic şi mai ales politic, dar are în vedere şi aspectarea unor chestiuni legate de problemele de competenţă materială şi teritorială a agenţilor constatatori.

Cuvinte cheie: constatare, sancţionare, autorităţi constatatoare, proces verbal de contravenţie
« înapoi