Partea a III-a

Mădălina-Elena Mihăilescu, Doctorand, Universitatea Bucureşti, Asistent universitar drd., Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Sancţiuni administrativ-contravenţionale. Aspecte noi de doctrină şi jurisprudenţă
Răspunderea, ca fenomen social-juridic, are drept urmare atât auto¬reglarea sistemului social, cât şi dezaprobarea faptei dereglatoare în scopul corijării atutidinii viitoare a autorului ei şi formării spiritului său de responsabilitate.

Contravenţia şi răspunderea contravenţională sunt instituţii ale dreptului administrativ care privesc atât activitatea persoanelor fizice, cât şi activitatea pe care o desfăşoară autorităţile administraţiei publice, celelalte autorităţi publice, agenţii economici şi instituţiile publice, indiferent dacă au caracter statal sau nestatal.

Prezentul articol se apleacă asupra prezentării celor mai importante sancţiuni contravenţionale, principale şi complementare, analizând probleme teoretice amplu dezbătute în doctrină şi chestiuni de practică judecătorească, viziuni diferite ale instanţelor cu privire la soluţionarea unor aspecte discutabile legate de aplicarea unor sancţiuni contravenţionale.

Cuvinte cheie: răspundere administrativă, contravenţie, sancţiune, faptă ilicită

« înapoi