Partea a IV-a

Manole POPA, Profesor asociat drd., Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, "Scurtă prezentare a grupurilor de societăţi în dreptul comercial francez"
Prezentul articol trece în revistă principalele aspecte legate de grupurile de societăţi, respectiv definirea grupului în baza legăturilor existente între societăţi şi consecinţele acestor legături atât în raporturile intra-grup, cât şi faţă de terţi. Din perspectiva raporturilor interne, autorul se opreşte asupra operaţiunilor de trezorerie al căror rol este esenţial în materia grupurilor de societăţi. În continuare, este descris mecanismul inovator al renunţării la creanţă cu clauza de redresare, creaţie a practicii, prin care societatea-mamă îşi poate ajuta filialele aflate în dificultate. Din perspectiva raporturilor cu terţii, sunt descrise cele mai importante mecanisme de protecţie, respectiv teoria ridicării vălului corporativ şi cea a abuzului de drept. De asemenea, se prezintă în mod sintetic o comparaţie cu situaţia din dreptul român. În final, articolul evocă preocupările şi viziunile diferite ale autorilor francezi privind o reglementare adecvată a grupurilor de societăţi.

Cuvinte-cheie: grupuri de societăţi, legături contractuale, legături financiare, legături personale, operaţiuni de trezorerie, ridicarea vălului corporativ, renunţare la creanţă, abuz de majoritate, abuz de minoritate
« înapoi