Partea a III-a

Milena TOMESCU, Conf. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Importanţa jurisprudenţei constituţionale în garantarea dreptului părintelui separat de copilul său la relaţii personale cu acesta
Dispozițiile art. 43 din Codul familiei, respectiv ale art. 262 alin. (2) din Noul Cod civil din 2009 cu privire la relațiile personale dintre părinte și copilul de care a fost separat nu numai că nu sunt neconstituționale, ci reprezintă o componentă esențială a dreptului la relații de familie garantat de art. 26 alin. (1) din Constituția României și de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și o modalitate în care autoritățile își îndeplinesc obligațiile prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea fundamentală.

În aplicarea textelor legale în acest domeniu instanțele trebuie să țină seama de importanța relațiilor personale cu părinții în dezvoltarea copilului și de soluțiile din jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Cuvinte cheie: relații personale, dreptul la relații de familie, interesul superior al copilului
« înapoi