2014

Mircea JORJ, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Modelul regionalizării în unele state ale uniunii europene
Ideea "deznaţionalizării spaţiului" a devenit un punct de reper pentru înţelegerea noilor forme de guvernare. Lucrurile pot fi privite şi invers şi se poate spune că politicile regionale se europenizează. Fondurile puse la dispoziţie de instituţiile comunitare au dus la schimbări instituţionale şi la apariţia de noi identităţi regionale. Unii autori afirmă chiar că prin Comisia Europeană se încurajează regionalismul şi cooperarea inter-regională şi se legitimează dezvoltarea instituţională a Comitetului Regiunilor dincolo de limitele stabilite prin tratatele comunitare.

Negocierea guvernării regionale implică elemente locale, regionale, naţionale şi internaţionale. Regiunile sunt într-o căutare continuă de fonduri comunitare şi toate se află într-o competiţie pentru dezvoltare, dar guvernarea regională nu are un model unic. Guvernarea regională se dezvoltă din interacţiunea nivelurilor european şi naţional şi prin mobilizarea identităţilor regionale.

Cuvinte cheie: regionalizare, regiune, nivel local, la nivel intermediar, administraţia locală


« înapoi