Partea a III-a

Nasty Marian Vlădoiu, Conferenţiar universitar dr., Colegiul Naţional de Apărare, Libertăţi fundamentate versus credinţe religioase?
Prezentul demers ştiinţific încearcă să surprindă câteva aspecte privind dimensiunea socială a conceptelor de drept şi religie, relaţia dintre acestea şi interacţiunea cu alte dimensiuni cum ar fi economicul, politicul si ideologicul. Analiza se face cu predilecţie asupra raportului interactiv dintre drept şi religie urmărindu-se poziţia factorului uman ca zona de real interes.

Cuvinte cheie: Codul penal, Constituţia României, credinţe religioase, culte religioase, drept, Hans Kelsen, normă juridică, normă religioasă, religie, stat

« înapoi