Partea a IV-a

Scrisorile de confort emise de autorităţile publice, Asist.univ.dr Simona Gherghina, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Consacrate de practică şi reglementate recent de noul Cod civil, scrisorile de confort pot fi emise şi de persoanele juridice de drept public în temeiul libertăţii lor de a contracta. În măsura în care astfel de instrumente juridice sunt redactate de o manieră care le face similare ca efecte scrisorilor de garanţie, ele trebuie calificate ca garanţii publice. În consecinţă, emiterea scrisorilor de confort de către autorităţi publice, atunci când acestea prevăd obligaţii explicite de plată ale emitentului, va fi supusă limitărilor prevăzute de lege pentru asumarea obligaţiilor de natura datoriei publice. De asemenea, pentru toate categoriile de scrisori de confort, indiferent de obligaţiile pe care le conţin, trebuie avute în vedere reglementările privind ajutorul de stat şi cele privind limitarea şi eficientizarea cheltuielilor publice.

Cuvinte cheie:    scrisoare de confort, fonduri publice, garanţii publice, cheltuieli publice, ajutor de stat, Codul civil

« înapoi