Părţile III - IV

Simona CRISTEA, Conferenţiar universitar doctor, Hotărârea FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission C-120/06 P şi C-121/06 P din 9 septembrie 2008 a Curţii de justiţie a Comunităţilor europene privind principiul răspunderii autorităţilor publice pentru prejudiciul cauzat de un act normativ licit şi ilicit. Efectele hotărârii asupra dreptului românesc
Răspunderea extracontractuală a instituţiilor europene poate fi angajată numai pentru prejudiciul cauzat de un act normativ comunitar ilicit, dacă acesta a creat prejudicii unui drept fundamental, aducând atingere înseşi substanţei dreptului.

« înapoi