Părţile I - II

Simona CRISTEA, Conferenţiar universitar doctor, Răspunderea autorităţilor publice pentru prejudiciul cauzat de un act normativ ilicit, în dreptul român. Analiza condiţiilor răspunderii. Rolul legăturii de cauzalitate
În cazul special al răspunderii autorităţilor publice pentru prejudiciul cauzat de actul normativ ilicit, legătura de cauzalitate trebuie să fie directă şi apreciată de instanţă în mod concret, de la caz la caz, prin raportare la contribuţia avută la crearea prejudiciului.
« înapoi