Partea a IV-a

Simona CRISTEA,conferenţiar universitar dr., Sisteme atipice de drept
Sistemele atipice de drept prezintă un regim juridic mixt, de tip hibrid, ceea ce determină să nu poată fi încadrate în niciuna din marile familii de drept. Pe de altă parte, faptul că nu aparţin niciuneia dintre familiile clasice de drept nu înseamnă că aceste sisteme nu prezintă importanţă şi, prin urmare, pot fi ignorate din punct de vedere al cercetării ştiinţifice, pentru că fiecare sistem sau familie de drept în parte nu reprezintă altceva decât un element al macrosistemului diversităţii juridice. Sistemele atipice preiau elemente din marile familii de drept, romano-germanică şi anglo-saxonă, iar această preluare creatoare este o dovadă a armonizării diversităţii juridice şi a unităţii sistemelor, pentru că există unitate în diversitate. Armonizarea nu trebuie, însă, înţeleasă ca fiind uniformizare juridică, pentru că lumea juridică nu se poate reduce doar la 3-4 sisteme de drept. Existenţa diferenţei este firească şi necesară, pentru că reprezintă un element al identităţii naţionale a fiecăruia.

Cuvinte cheie: diversitate juridică, tipologie juridică, sisteme de drept, sisteme atipice de drept, sistemul scandinav, sistemul japonez, sistemul chinez
« înapoi